OICS s.r.o.

MLADÁ SPOLOČNOSŤ S DLHOROČNÝMI PRAKTICKÝMI SKÚSENOSŤAMI.

Primárne služby »

Kto sme ?

Spoločnosť OICS s.r.o. je špecialista v oblasti elektrotechnických zariadení s vysokokvalifikovaným personálom. Pri výbere zamestnancov do svojich radov kladie mimoriadny dôraz na odbornosť, aby tým mohla trhu ponúknuť len vysokokvalitné služby, v úzkej spolupráci s Oprávnenou právnickou osobou.

Zameranie

Spoločnosť je zameraná hlavne na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení elektrických, elektrických súčastí priemyselných strojov, elektrických spotrebičov, elektrického ručného náradia, ako aj ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny.

Ďalej

Vykonáva opravy a rekonštrukcie priemyselných strojov a vyhradených technických zariadení elektrických, výrobu nízkonapäťových rozvádzačov, montáž ochrany pred atmosférickou elektrinou a pod. Zaoberá sa tvorbou protokolu o určení vonkajších vplyvov, dokumentáciou potrebnou pri prevádzkovaní priestorov s nebezpečenstvom vzniku výbušnej atmosféry a v neposlednom rade aj tvorbou sprievodnej technickej dokumentácie k technickým zariadeniam v zmysle platných právnych a ostatných predpisov. Spoločnosť ďalej poskytuje odbornú starostlivosť o fotovoltické elektrárne.

Naše služby

OICS s.r.o.

Telefonický kontakt: +421 905 500 483

E-mail: info@oics.sk

Adresa: Chalupkova 1670/16
903 01 Senec

IČO: 52246680